Управление
• • • Реклама • • •

  
Рекламирай в BGSalsa.info
Първи кръг за Fiesta Cup, идея и регламент
BG Salsa Fiesta Team
Първи кръг за Fiesta Cup, идея и регламентИдея и регламент

Идеята на това състезание е да определи коя двойка, отбор или соло изпълнител може най-добре да пресъздаде смисъла на музиката и танца, без значение какви фигури и движения се изпълняват. С други думи не триковете са най-важното, а изпълнението им като част от танца и като част от същността на танцуване. Изключение правят стиловете брейк и хоп хоп, в които триковете играят важна роля за успешното представяне на състезателите.

Fiesta Cup се състои от най-малко три състезания, които ще бъдат проведени в рамките на 2011 година.Oтделните състезания не носят точки на състезателите, a всяко състезание ще определя победител и носител на съответна купа. До Големия финал и съответно до възможност да участват в разпределение на награден фонд за годината ще бъдат допуснати единствено танцови двойки,отбори или соло изпълнители, които са участвали най-малко в три (без Големия финал) от веригата състезания на Fiesta Cup.

Примерни кръгове за 2011г. :

FANTA DANCE FIESTA - първи кръг;
Black Sea Dance Fiesta - втори кръг
Spirit of Burgas – трети кръг;
Balkan Salsa Congress - четвърти кръг;
Коледен салса бал – голям финал

Цел
Една от основните цели на веригата състезания Fiesta Cup е развитието и популяризацията на различните танцови стилове, размяната на творческа информация и най-вече развитието на постиженията в дадените стилове.

Форма на Турнира
Турнирът има конкурсен характер, в резултат на който се определят най-добрите във всяка категория, а също така и точната класация на всяка група по отношение към другите участници на мероприятието. Турнирът е част от веригата състезания Fiesta Cup, чиито голям финал е декември месец.

Кой може да участвува в Турнира:

Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия и клубове в страната.

• Регистрирали се предварително за участие в състезанието, чрез попълване на регистрационен формуляр (той може да бъде намерен на сайта на организаторите www.fantafiesta.bg);
• Притежаващи състезателна книжка за 2011г.;
• Заплатили таксaта си за участие;

Категории:
I. Салса:
Дивизия „Професионалисти” – за двойки
Дивизия „Отбори” - не по-малко от 6 (шест)
състезатели и не повече от 20 (двадесет)
Дивизия „Аматьори” - за двойки
Дивизия деца (до 14 години) двойки
Дивизия деца (до 14 години) отбор
II. HIP HOP
Соло / Battle 1 VS 1
Дуети / Duos
Отбори / Crews
III. BreakDance:
Танцови двойки (отбори) –
в състав от по двама души

Награди
Победителите на всяко едно от състезанията от веригата Fiesta Cup печелят купа. Победителите от големия финал разпределят наградния фонд на състезанието. Наградният фонд се разпределя, както следва:
I. Салса:
Дивизия
"Аматьори":
Дивизия
"Професионалисти":
Дивизия
"Отбори":
Дивизии "Деца"
двойки и отбори:
1-во място
5% от наградния фонд

2-ро място
3% от наградния фонд

3-то място
2% от наградния фонд
1-во място
15% от наградния фонд

2-ро място
10% от наградния донд

3-то място
5% от наградния фонд
1-во място
30% от наградния фонд

2-ро място
20% от наградния фонд

3-то място
10% от наградния фонд
1-во място
предметни награди

2-ро място
предметни награди

3-то място
предметни награди
II. HIP HOP
Дивизия
"Соло / Battle 1 VS 1":
Дивизия
"Дуети / Duos":
Дивизия
"Отбори / Crews":
1-во място
5% от наградния фонд

2-ро място
3% от наградния фонд

3-то място
2% от наградния фонд
1-во място
15% от наградния фонд

2-ро място
10% от наградния донд

3-то място
5% от наградния фонд
1-во място
30% от наградния фонд

2-ро място
20% от наградния фонд

3-то място
10% от наградния фонд
III. BreakDance:
1-во място – 80%

2-ро място – 20%


Условия за участие
В състезанието могат да участват танцьори от всякакви държави, притежаващи танцова книжка, издадена от организаторите FIESTA CUP. Танцовата книжка удостоверява участието и не е обвързана с принадлежност към организации и школи;
Снабдяването с танцова книжка трябва да се случи в рамките на първите два кръга от веригата състезания, като даден танцьор няма право да взема участие в кръг от състезанието без да е притежател на танцова книжка.
Участниците могат да са представители на дадена школа, събрани от няколко школи или да са свободно танцуващи;
В рамките на една календарна година, състезателите имат право да представляват само една школа, сдружение или друг вид организация;
По време на различните кръгове състава на двойките и отборите може да бъде променян. Задължително е новите участници да притежават танцова книжка;
Ако съставът на дадена двойка се промени, то промяната се вписва в танцовата книжка;
Танцова двойка, без необходимия минимум от три състезания от веригата, няма право да участва на големия финал, освен в случай на контузия или друга основателна извинителна причина (медицинска или лична), която е наложила смяна на един от партньорите. Организаторите на състезанието преценяват дали изложените причини за неучастие ще бъдат приети за уважителни;
В горния случай новосформираната двойка има право да се яви на големия финал, въпреки липсата на три съвместни участия в кръговете от турнира;

Такса за участие

За да участва всеки от състезателите, независимо от категорията трябва да заплати:

10 лв такса за издаване на състезателна книжка. Книжката се ползва до изчерпване на наличните страници;
20 лв такса участиеза всеки от кръговете. При участие на един състезател в един кръг в повече от една девизия таксата участие се редуцира с 50 % за всяка допълителна девизия след първата.

Участниците в Дивизии „Деца” двойки и отбори, заплащат таксите както следва:

10 лв такса за издаване на състезателна книжка
5 лв такса за участиевъв всеки от кръговете;

Таксата за всеки кръг е еднократна и не се връща на участниците!

Таксите за пътни разходи, настаняване и пребиваване на участниците са за тяхна сметка, освен ако организаторите не обявят друго решение.

Участници притежаващи пълен пропуск за събитието по време на което се провежда състезанието, не ползват отстъпки и преференции, а заплащат горните суми.


Провеждане на състезанието
Всеки от кръговете се провежда по време не предварително обявени в сайта на състезанието събития и дати.

I. За салса състезанието:

Двойките ще представят последователно, танцуване "free style” и своето шоу изпълнение. Отборите представят единствено своето шоу. Двете танцувания са с минимална продължителност 1,30 мин и максимална 2 минути. Всеки танц извън тази продължителност ще бъде санкциониран от главния съдия.

Задължително е обявяването на стилът, в който ще се танцува ( на 1, на 2, кюбан) преди началото на състезанието. Стилът се записва в състезателната книжка. Танцуването на двойките "free style” ще бъде групирано според избрания стил на танцуване.

Всички участници участват в репетиции преди състезанието, като имат право на не повече от две танцувания на сцената.

Репетициите и състезанието задължително се записват от оператор.

Двойките и отборите могат да променят своето шоу изпълнение за всеки от кръговете, включително и финалният.

За големия финал се класират всички състезатели, които са участвали в минимум три състезания от веригата. Участници, които не са се състезавали на поне три кръга, няма да участват в разпределението на наградния фонд.

За отборите е задължително поне двама (мъж и жена) от минималната бройка от шест участника да са участвали във всеки от предварителните кръгове.

Изключения се допускат еднократно при доказана извинителна причина (медицинска или лична). Организаторите на състезанието преценяват дали изложените причини за неучастие ще бъдат приети за уважителни.

II. За HIP HOP състезанието:

Хип хоп състезанието се провежда в три категории: Соло, Дуети и Отбори. Соло изпълнителите се изпрaвят в батъли, един срещу друг, като представят своята предварително подготвена хореография и танцуват и “freestyle” изпълнение.

Дуетите изпълняват предварително подготвени изпълнения, заедно и поотделно, на музика подбрана от организаторите на състезанието.

Отборите представят предварително подготвена хореография.

Във всяка една категория се избират четиримата най-добри участници (соло-изпълнител/дует/отбор) и се класират за полу-финал и финал на състезанието, които се провеждат във вечерната програма от състезателния ден.

Отборите, които ще вземат участие на състезанието участват в на репетиции на сцената, като нямат право на повече от две излизания. При желание от страна на дуетите и соло състезателите, те също могат да репетират на сцена.

За големия финал се класират всички състезатели, които са участвали в минимум три състезания от веригата. Участници, които не са се състезавали на поне три кръга, няма да участват в разпределението на наградния фонд.

Изключения се допускат еднократно при доказана извинителна причина (медицинска или лична). Организаторите на състезанието преценяват дали изложените причини за неучастие ще бъдат приети за уважителни.

III. За BreakDance състезанието:

Състезанието „Battle Of The Great part of Fanta Fiesta 2011” се състои от предварителна квалификация (провежда се на два етапа) и „Battle of the great eight” (състоящ се от четвърт финал, полуфинал и финал). Танцовите двойки се изправят едни срещу други в отделни батъли (танцови битки), като съставът на батълите се определя от жребий непосредствено преди всеки отделен етап на състезанието. Всеки един батъл в отделните етапи на състезанието се състои от:

два рунда (по две влизания на човек от отбор) – за първи и втори етап на квалификацията, четвърт финал, полу-финал;
три рунда (по три влизания на човек от отбор) – за финалния етап;

Репетициите преди самото състезание не са задължителни. По преценка на двойките, може да се репетира на сцена в деня на самото състезание, в часа, определен предварително от организаторите.

За големия финал се класиратвсички състезатели, които са участвали в минимум три състезания от веригата. Участници, които не са се състезавали на поне три кръга, няма да участват в разпределението на наградния фонд.


Музика и CD

I. За салса състезанието:

Подгответе по 2 CD-та за всяко свое шоу представление. Всяко CD трябва да съдържа единствено песента на вашето шоу представление. Музиката може да бъде изпращата и в mp3 формат до организаторите на състезанието до 24 часа преди провеждането му, чрез официалния сайт на състезанието. Задължително е изпълнението да бъде озаглавено с името на състезателите. Музиката трябва да е готова за директно пускане. DJ-ите могат да променят темпото на музиката на вашетo CD еднократно по време на репетициите преди състезанието. За всеки кръг от състезанията, състезателите трябва да предоставят нови дискове с музика.

II. За HIP HOP състезанието:


По време на състезанието, музиката за всяко танцово изпълнение следва да бъде на отделно CD (на едно CD да има само един запис!). Участниците трябва да подготвят по две CD-та за всяка своя хореография (в случай на възникнал проблем с едното от тях). Музиката може да бъде изпращата и в mp3 формат до организаторите на състезанието до 24 часа преди провеждането му, чрез официалния сайт на състезанието. Задължително е изпълнението да бъде озаглавено с името на състезателите. Музиката трябва да е готова за директно пускане.

За изпълненията, които ще са на музика от организаторите на състезанието, ще се грижи специален DJ.

III. За BreakDance състезанието:

За музиката по време на състезанието отговаря специален DJ, поканен от организаторите на събитието. Музиката ще бъде подбрана за самото състезание и съобразена с неговия характер.


Костюми и Етика

От участниците се изисква задължително да имат сценични костюми съобразени с танцовият стил в , който се състезават. Дамите, които носят рокли или поли е желателно да бъдат с найлонови или мрежести чорапогащници. Препоръчваме стилни, цветни и професионални костюми.
Облеклото трябва да закрива интимните части от телата на танцьорите.
Облеклото и грима трябва да са съобразени с възрастта и нивото на танцьорите.
От участниците се очаква да бъдат етични и да избягват пререканията и разсейването на своите конкуренти по време на танц.
За салса състезанието: При системно нарушаване на етиката от страна на състезателна двойка, главния съдия на състезанието има право да отнеме максимум до 1 точка от общия резултат на двойката, нарушила правилото.


Общи условия

Организаторите на Fiesta Cup си запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
Ръководителите на отборите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
Разходите по пребиваване на отборите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
Разходите за наградния фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
Ръководителите на отборите носят отговорност за поведението на членовете на своите отбори по време на мероприятието.
Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.


Състезаниеото ще се проведе на 8 май (неделя) в НДК от 20:00 часа.

Повече информация: http://www.fantafiesta.bgКоментариОще актуални новини...


Време за зареждане: 0.01 секунди Copyright BGSalsa.info / JokerDesign © 2006 - 2016 39,804,129 уникални посещения